Stavební činnost

Provádíme výstavbu rodinných domů od A až do Z, rekonstrukce a opravy rodinných domů či bytů, rekonstrukce bytových jader, půdní vestavby, zakládání staveb (základové desky k RD), výstavba průmyslových objektů, zateplování budov, výstavba betonových plotů z tvarovek či plotových dílců.

Zemní práce

Další součástí našeho zaměření jsou také zemní práce, které zahrnují například terénní úpravy, výkopové práce, nakládání a odvoz zeminy.

Oprava a výstavba komunikací

Mezi další činnost, na kterou se naše firma zaměřuje je oprava a výstavba komunikací. Mezi činnosti, které k tomuto zaměření patří, jsou výstavby a opravy chodníků, opravy komunikací, opravy komunikací asfaltovou směsí, štěrkové cesty, výstavby vjezdů a chodníků u rodinných domů, oprava propustků.

Oprava komunikací spočívá v tom, že rozbitou cestu, silnici nebo například parkoviště rozebereme a dále vyměníme či doplníme stěrkovými podklady a položí se povrch komunikace.

Když to jde a technologie to umožní, tak používáme stávající materiály z důvodu ušetření peněz zákazníkovi.

Výstavbou komunikací se rozumí, výstavba chodníků, výstavba příjezdových komunikací k objektům, výstavba parkovišť atd. Povrchy těchto staveb si určuje investor, většinou se provádějí ze zámkových dlažeb nebo z přírodního kamene. Tyto povrchy jsou lepší v tom, že se dají kdykoliv rozebrat a zpět zadláždit, aniž by byl vidět výkop nebo překop v komunikaci nebo do komunikace.

Stavby provádíme vlastní technikou a snažíme se vyhovět všem požadavkům zákazníka.

Cenovou kalkulaci provádíme zdarma jako službu zákazníkovi.

Provedené stavby můžete shlédnout v referencích.

Demoliční práce

Důležitou součástí stavebních prací pro výstavbu či rekonstrukci nového objektu jsou také bourací práce a demolice. K bouracím pracím se řadí například bourání bytových jader v panelových domech, odstraňování nepotřebných stěn, příček, vybourávání oken či rámů, likvidace či vytrhání starých podlah. Toto všechno a mnohem víc provádí naše firma MK Stavby s proškolenými a kvalifikovanými zaměstnanci, kteří pracují velice spolehlivě a rychle. Dále provádíme demoliční práce středních a menších objektů jak zděných tak montovaných, do maximální výšky 10 metrů, bouraní betonů a asfaltových směsí strojem L752 s hydraulickým kladivem. Dalšími stroji, které při demolicích či bouracích pracích používáme je bagr JCB 4CX a Locust 752. Pokud je potřeba, lze využít materiál po demolici na další použití jako je například stavební kámen opuka na kamenné zdivo nebo vybourané cihly lze použít na zdivo, kde zákazník ušetří peníze za nákup nového stavebního materiálu. Na základě dohody je také možno zajistit drcení odpadu. Toto drcení by prováděla externí firmy, která je na tuto práci specializovaná. Součástí demoličních prací je také likvidace odpadu a následné odvezení odpadu buďto na skládku, nebo na recyklační středisko, kde se tento materiál drtí a je možné ho dále použít například do komunikací či na zásypy do základových desek apod. Naše firma při této činnosti dbá na bezpečnost zaměstnanců a okolí a také na šetrnost k životnímu prostředí. Součástí těchto prací je také zpracování cenové nabídky, která je poskytnuta zákazníkovi zdarma v rámci možného provedení prací. Naše firma neprovádí likvidaci nebezpečných odpadů, ale je možno likvidaci tohoto odpadu zajistit firmou, která má na převoz a likvidaci odpadu certifikát.

Vodní stavby

Činnost, se kterou máme zkušenosti již od založení firmy, jsou vodní stavby. Zaměřujeme se na opravy rybníků, odbahnění, výstavby a opravy koryt toků.

Věnujeme se zhotovení kanalizačních přípojek a osazení a napojení čističek odpadních vod. Také provádíme odvodnění komunikací a dešťových vod. V některých případech tyto vody svádíme do lapolů, které zabraňují šíření ropných látek do vodoteče.

Dále provádíme odbahnění rybníků a koryt vodních toků, zpevňování koryt vodních toků lomovým kamenem či dlažbou.

V minulosti jsme prováděli přeložku Jáchymovského potoka v Ostrově nad Ohří či protipovodňové škody na řece Chomutovka. V nedávné době jsme také prováděli odpad komunikace u obce Seménkovice či opravu rybníka v obci Lhota pod Džbánem.

Kontejnerová přeprava a autodoprava

V rámci autodopravy zajišťujeme převoz materiálu Tatrou 148, která má tonáž 12 tun. Jsme schopni zajistit přepravu sypkých materiálů velkoobjemovými návěsy do 24 tun externí firmou. Tyto materiály dokážeme nakládat vlastní technikou. Například, pokud si zákazník objedná převoz matriálu ze svého pozemku, naše firma zajistí naložení a odvoz tohoto materiálu.

Novinkou naší firmy je od roku 2017 kontejnerová přeprava do 6 tun, pronájem a přistavování kontejnerů na odvoz suti a odpadu. V rámci kontejnerové přepravy se zaměřujeme na dovoz sypkých materiálů, jako jsou například písky, štěrky či zemina, odvoz suti a ostatních materiálů na skládku. Nabízíme také dovoz či rozvoz stavebního materiálu či jakéhokoliv jiného materiálu. Dále poskytujeme převoz techniky do 6 tun. Pokud bude zákazník potřebovat převézt například stavební stroje, jako jsou válce, minibagříky, smykové nakladače apod., které májí celkovou hmotnost maximálně do 6 tun, jsme schopni jako firma toto zajistit. Poskytujeme také pronájem kontejneru, kde se účtuje přistavení kontejneru a samotný nájem. Záleží jen na zákazníkovi, na jak dlouho bude kontejner potřebovat k užívání.

Cena za autodopravu či kontejnerovou přepravu bude stanovena dle aktuálního ceníku, nebo po dohodě se zákazníkem.

Technikou, kterou při této činnosti používáme je Avia 31, Tatra 148, Mercedes Benz (kontejner).

Toto všechno jsme schopni poskytnout v rozsahu sto kilometrů.

Projektová činnost

V případě zájmu je možné zajistit projektovou činnost vodohospodářských staveb.

© Copyright - Kubelkastavby.cz